XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45

Dorobek Naukowy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Poprzednia wersja Dorobku Naukowego

Wybrane osiągnięcia naukowe

Uwaga! Osiągnięcia sprzed 2017 r nie mają przypisanej dyscypliny

Wszystkie dyscypliny

Zakres lat: 2016 - 2018

niebieskie cyfry - oznaczają ilość punktów