Notice: Undefined index: unit in /home/wwwdn/public_html/index.php on line 49

Notice: Undefined index: researcher in /home/wwwdn/public_html/index.php on line 50

Notice: Undefined index: achievement in /home/wwwdn/public_html/index.php on line 51

Notice: Undefined index: yearfor in /home/wwwdn/public_html/index.php on line 52

Notice: Undefined index: yearto in /home/wwwdn/public_html/index.php on line 53

Dorobek Naukowy

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Wybrane osiągnięcia naukowe

Wszystkie Wydziały

Zakres lat: 2016 - 2018

niebieskie cyfry - oznaczają ilość punktów